Sumber Media & AV

Koleksi Sumber Media
Koleksi ini meliputi cakera padat (CD), kaset, pita video dan bahan alat pandang dengar. Untuk mendapatkan koleksi ini sila rujuk kakitangan yang bertugas di kaunter rujukan.

Koleksi Audio Visual
Perpustakaan mempunyai koleksi Audio Visual yang terdiri daripada CD-ROM, Disket, Pita Video, Pita Audio dan Kit Multimedia. Koleksi media ini mengandungi maklumat dalam bidang pengurusan, pengetahuan am, komputer grafik, agama, sains & teknologi dan sebagainya. Bahan-bahan ini di rak Multimedia. Koleksi ini hanya boleh dipinjam oleh Pensyarah.


0 comments:

Post a Comment