Hubungi Kami

UNIT PERPUSTAKAAN

Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah,
Semambu, 25350 Kuantan,
Pahang Darul Makmur

Tel   :   09-5655335 (Pej)
           09-5655336(Kaunter Utama)  Faks :  09-5663104


Email :  perpustakaan@polisas.edu.my
http://www.polisas.edu.my/portal/index.php/unit-unit/-unit-unit/perpustakaan.html