#MalaysiaNgaji@POLISAS

Kerjasama Unit Perpustakaan dan Pusat Islam, 29 Jun 2016

Sekitar #MalaysiaNgaji@POLISAS

24 Ramadan 1437 H

Sekitar #MalaysiaNgaji@POLISAS

24 Ramadan 1437 H

Ceramah Kemanusiaan Palestin dan Syria

Unit Perpustakaan dan MyCARE Pahang

BENGKEL MANUAL PROSEDUR KERJA
29 - 30 Mei 2013
Kakitangan Unit Perpustakaan POLISAS telah menghadiri Bengkel Manual Prosedur Kerja (MPK) bertempat di Bilik Mesyuarat, Unit Perpustakaan pada 29 – 30 Mei lalu.
Bengkel dua hari itu dikendalikan oleh Ketua Unit Perpustakaan dan Pustakawan. Bengkel tersebut bagi  merekodkan semua prosedur dan peraturan untuk dijadikan rujukan rasmi disamping mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja.